Llacunes de Can Morgat

A 3 km. de La Cabanya

0

A tocar de l’estany de Banyoles, paisatge emblemàtic de la Catalunya interior i localització de referència per als estudiosos dels ambients humits, ha renascut un grup de llacunes al pla de Can Morgat. En aquest espai, ha retornat la vida aquàtica on temps enrere la mà de l’home va decidir arrencar-la; un pas endavant en la recuperació d’un paisatge que gaudeix d’una enorme estimació popular.

L’estany de Banyoles és un espai natural d’indiscutible valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural. Està format per l’estany i una sèrie d’estanyols, zones humides i llacunes temporànies que, en conjunt, constitueixen el sistema càrstic més important del país. Les llacunes de Can Morgat són un exemple de recuperació de zones humides dessecades en el passat en benefici de l’agricultura.

Fauna:

Amfibis: Banyoles és un paradís per als amfibis. Els estanys i el seu entorn ofereixen a granotes, gripaus, salamandres i tritons un medi propici per a la vida. Se n’hi troben onze espècies, entre les quals la salamandra destaca per la vistositat dels seus colors.

Tortuges d'aiga dolça: Dues espècies de tortugues autòctones, la de rierol i la d’estany, conviuen als estanys, tot i que amb poblacions minses i molt amenaçades per l’expansió de l’agressiva tortuga de Florida.

Flora i vegetació:

Arbres de ribera: Verns, salzes, arbres blancs i freixes envolten els estanys i ofereixen refugi a la seva fauna, especialment a les més de cent espècies d’ocells que s’hi han censat.

Canyís i  balca: Al seu recer i emergint sobre la superfície de l’aigua, el canyís, la balca i els lliris completen un ric mosaic vegetal.