PESCA ESPORTIVA A L'ESTANY

0

La riquesa natural de l’estany de Banyoles permet que s’hi pugui practicar la pesca esportiva.

Per fer-ho, cal disposar de la llicència de pesca recreativa que expedeix la Generalitat de Catalunya; i també fa falta un permís de zona de pesca controlada (ZPC) específic de l’estany de Banyoles i estanyol del Vilar.

Hi ha la possibilitat d’adquirir la llicència d’1 dia, de 15 dies, anual o fins a 5 anys (a comptar des del dia que es sol·licita).

El permís de zona de pesca controlada és d’1 dia o anual (any natural).

Els permisos es poden obtenir a través d'internet o presencialment a l'oficina comarcal del Pla de l'Estany.

Al fer el permís de pesca en zona controlada, cal tenir en compte les següents dades:
- Conca: Ter
- Modalitat: Sense Mort
- Espècies: Ciprínids