Observació d'ocells a Banyoles

03/12/2022

L'Estany de Banyoles i els seus voltants són una zona lacustre de gran valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural. És el sistema càrstic més important de la península Ibèrica, format per l’estany de Banyoles i diversos estanyols, brolladors i zones inundables.

El principal hàbitat és evidentment el propi estany, que dona vida a gran quantitat d'espècies animals i vegetals. Les vores de l'estany estan cobertes per importants canyissars.
Els boscos que es troben a tocar del llac es composen de diverses espècies, com el vern, el freixe, salzes o àlbers. A les zones pròximes també podem trobar prats, alzinars i pinars.
Són també molt importants els estanyols que s'han format al voltant de l'estany, com per exemple l'Estanyol del Sisó o l'Estanyol del Vilar.

Millors èpoques per observar ocells a Banyoles: Totes les èpoques de l'any són bones per observar ocells, però n'hi acostuma a haver algunes d'especial interès com ara la tardor i a l'hivern.
A la tardor ens veurem envoltats d'uns colors preciosos, gràcies al canvi de color (i posterior caiguda) de les fulles de gran part dels arbres dels boscos de ribera. Aquesta època és molt adequada per observar els ocells en migració post-nupcial i gaudirem ja de l'arribada d'alguns hivernants.
L'hivern ens ofereix la facilitat d'observació de moltes espècies, gràcies a la falta de fullatge de molts arbres. L'estany i els boscos que l'envolten donen allotjament durant els mesos més freds a moltes espècies provinents del nord d'Europa i, per tant, els ocells que podrem trobar són nombrosos, tant en diversitat com en quantitat.

Espècies d'aus que hi podem trobar: Hi podem trobar molts ocells aquàtics, com les fotges, polles d'aigua, corbs marins, gavines i gavians de diferents espècies, xarxets, ànecs collverds, cabussets i cabussons, xatracs, xarrasclets, ...
En els boscos propers hi trobarem gaigs, pica-soques blaus, tords, grives, caderneres, verdums, pit-rojos, lluers, mallerengues de diferents espècies, pinsans, puputs, raspinells, cargolets, rossinyols bords, ...
Els canyissars donaran també vida a molts petits ocells, molts dels quals són freqüents en èpoques estivals.