Política de Sostenibilitat

Ens comprometem amb la defensa del medi ambient i amb els valors de la sostenibilitat i la responsabilitat perquè sabem que el futur de la Terra depèn del nostre comportament envers a ella. Per aquest motiu, hem adoptat les següents mesures a la casa rural La Cabanya:

Estalvi d'energia

 • L'energia elèctrica subministrada a la casa prové de fonts 100% d'origen renovable.
 • Els electrodomèstics són amb aprofitament energètic A.
 • La il·luminació tant interior com exterior és amb bombetes leds i/o de baix consum.
 • Totes les finestres i obertures de la casa rural són de doble vidre per tal de garantir un bon aïllament.

Reciclatge

 • Encoratgem la tria selectiva de les escombraries amb cubells a la cuina de les següents fraccions: vidre, paper, plàstic, matèria orgànica i rebuig.
 • A l'exterior, disposem d'un racó del reciclatge per emmagatzemar cada residu per separat.

Estalvi d'aigua

 • Les aixetes i carxofes de dutxa tenen dispositius per a l'estalvi d'aigua.
 • Les cisternes de WC són de doble descàrrega.

Piscina

 • El sistema de desinfecció de l'aigua és mitjançant amb un clorador salí i això fa que no s'hagi d'afegir cap producte químic a l'aigua de la piscina. A més, té beneficis positius per les pells sensibles.

Wellness

 • Tots els productes utilitzats al centre wellness són 100% naturals i certificats ecològicament.
 • Als banys, gel de dutxa bio orgànic i ecològics.
 • Possibilitat d'adquirir productes d'alta cosmètica natural a la botiga de l'espai wellness per una "vida conscient" i "zero waste" i cuidar-se d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

Política social

 • Creiem fermament en el comerç de proximitat, és per això que sempre intentem que els nostres productes provinguin del comerç local.
 • Col·laborem amb la festa major del poble "Gales de Mata".
 • Hem subscrit un acord d'arbitratge amb la Junta Arbitral de Consum.

Mobilitat

 • Possibilitat d'arribar a la casa rural amb transport públic.
 • Lloguer de bicicletes a la casa per desplaçar-se.
 • Oferim la possibilitat de carregar el vehicle elèctric.
 • La il·luminació tant interior com exterior de la casa rural és amb bombetes led de baix consum.

  La il·luminació tant interior com exterior de la casa rural és amb bombetes led de baix consum.

 • El racó del reciclatge.

  El racó del reciclatge.

Informació addicional