El racó del reciclatge

Facilitem el reciclatge a La Cabanya. 

Separar bé és la base!