Política de Sostenibilitat

06/09/2019

Ens comprometem amb la defensa del medi ambient i en els valors de la sostenibilitat i la responsabilitat perquè sabem que el futur de la Terra depèn del nostre comportament envers ella. Per aquest motiu, hem adoptat les següents mesures:

Estalvi d'energia

 • Els electrodomèstics són amb aprofitament energètic A o B.
 • La il·luminació tant interior com exterior són amb bombetes leds i/o de baix consum.
 • L'energia elèctrica subministrada prové de fonts 100% d'origen renovable.

Reciclatge

 • Encoratgem la tria selectiva de les escombraries en les següents fraccions: vidre, paper, plàstic i matèria orgànica.

Estalvi d'aigua

 • Les aixetes i carxofes de dutxa tenen dispositius per a l'estalvi d'aigua.

Piscina

 • El sistema de desinfecció de l'aigua és mitjançant amb un clorador salí i això fa que no s'hagi d'afegir cap producte químic a l'aigua de la piscina. A més, té beneficis positius per les pells sensibles.

Política social

 • Creiem fermament en el comerç de proximitat, és per això que sempre intentem que els nostres productes provinguin del comerç local.
 • Col·laborem amb la festa major del poble "Gales de Mata".
 • Per tal de millorar les nostres prestacions, encoratgem als clients a omplir una enquesta de valoració.
 • Hem subscrit un acord d'arbitratge amb la Junta Arbitral de Consum.
 • Seguim cursos de formació.