Duurzaamheidsbeleid

06/09/2019

We respecteren het milieu omdat we weten dat de toekomst van de aarde afhangt van ons gedrag ernaar. Om deze reden hebben we de volgende maatregelen genomen:

Energiebesparing

  • De apparaten zijn met energiegebruik A of B.
  • De verlichting zowel binnen als buiten is gemaakt met gloeilampen en / of een laag verbruik.
  • De geleverde elektrische energie is afkomstig van 100% bronnen van hernieuwbare oorsprong.

Recycling

  • We moedigen de selectieve selectie van vuilnis aan in de volgende fracties: glas, papier, plastic en organisch materiaal.

Water besparen

  • Douchekranen en artisjokken hebben apparaten voor waterbesparing.

Sociaal beleid

  • We werken samen met het belangrijkste festival van de stad "Gales de Mata".
  • Om onze diensten te verbeteren, moedigen we klanten aan om een waarderingsenquête in te vullen.
  • We hebben een arbitrageovereenkomst ondertekend met de Consumer Arbitration Board.
  • We blijven trainingen volgen.